terug naar "de Nederlandse reeks"

de vier onafscheidelijke hoofdpersonages

vrienden van Tex

vijanden van Tex

home

DE NEDERLANDSE TEX WILLER HOMEPAGE

           

WIE IS TEX?

Als je de Italiaanse sites mag geloven, dan was Tex in zijn allereerste avonturen een outlaw. Pas later werd hij een ranger en ook nog eens opperhoofd der Navaho's. Vanaf die tijd beleeft hij ontelbaar veel avonturen met zijn drie onafscheidelijke vrienden: Kit Carson, zoon Kit Willer en indiaan Tijger.

In de Nederlandse reeks is Tex al direct een ranger. In zijn eerste Nederlandse avontuur (Alarm in Fort Summer) gaat hij orde op zaken stellen bij de aanleg van een dubieuze spoorlijn. Alhoewel hij in dit eerste boekje nog solo optreedt, worden Carson en Kit al vermeld (Tex vertelt aan de commandant van Fort Summer dat Carson en Kit op poemajacht zijn).

Alleen in deel 26 en 27 (Het verleden van Tex en De koning van de rodeo) is er iets terug te vinden over het outlaw-verleden van Tex. Dit avontuur verhaalt over een jonge Tex, die samen met z'n broer Sam nog op de ranch van z'n vader Ken werkt. Tex' leermeester, Gunny Bill, wordt door bandieten vermoord en natuurlijk gaat Tex er dan achter aan.

Maar veel meer historie wordt in de Nederlandse reeks niet gegeven. Hoe Tex zijn vriend Kit Carson ontmoet? Hoe hij van outlaw een ranger wordt? Hoe hij zomaar (als blanke!) opperhoofd der Navaho's wordt? We kunnen er slechts naar raden. In de Italiaanse reeks wordt er veel meer over het verleden van Tex en zijn vrienden verhaald, maar ja - dan moet je wel eerst die taal machtig zijn...

In de delen 71, 72 en 73 (Heer van de onderwereld, De eed en De onverzoenlijke) lezen we toch nog iets meer over Tex en zijn Navaho's. Tex is blijkbaar getrouwd geweest met Lilyth,de dochter van het Navaho opperhoofd Rode Pijl. Dit verklaart in ieder geval de herkomst van zoon Kit. Natuurlijk loopt het met Lilyth slecht af: ze gaat dood en Tex gaat haar wreken.

Tex is in ieder geval een echt "flat caracter", nooit valt hij uit zijn rol van goudeerlijke ranger die opkomst voor de onderdrukten.